asana

 

ZAPRASZAM na prowadzone przeze mnie zajęcia jogi.

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach jogi:

1. Na zajęcia przychodzimy punktualnie (wskazane jest 5-10 minut przed zajęciami).
Proszę nie spóźniać się, to przeszkadza zarówno prowadzącemu jak i uczestnikom zajęć.
2. Ćwiczymy boso w wygodnym stroju sportowym, który nie powinien krępować ruchów.
3. Bezpośrednio przed zajęciami nie należy jeść. Ostatni duży posiłek należy spożyć 3 godziny przed zajęciami, mały 1 godzinę. W czasie zajęć nie powinno się nic pić.
4. Zabrania się uczestniczyć w zajęciach osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających.
5. Uczestniczki, które są w ciąży, proszone są o przekazanie tej informacji nauczycielce. W czasie ciąży inaczej dobiera się asany (pozycje jogi), inaczej się praktykuje, a wykonywanie niektórych pozycji jest w czasie ciąży zabronione.
6. Uczestnicy proszeni są o przekazanie informacji o stanie zdrowia nauczycielce przed rozpoczęciem zajęć (stan zdrowia: dolegliwości, przebyte urazy, inne problemy zdrowotne). Jeżeli wystąpią jakieś doraźne problemy zdrowotne (wcześniej nie zgłoszone lub nasilenie dolegliwości zgłoszonych), proszę o nich poinformować nauczycielkę przed danymi zajęciami.
7. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń, chorób i dolegliwości, na które cierpią uczestnicy, jeśli nie zostały one wcześniej zgłoszone. Także w przypadku braku świadomości z ich strony, co do występowania, charakteru i stopnia zaawansowania schorzeń i dolegliwości.
8. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez nauczycielkę.
9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do natychmiastowego zgłoszenia nauczycielce pogorszenia samopoczucia, bóli oraz innych niepokojących objawów pojawiających się w trakcie oraz po zajęciach.
10. Każde zajęcia są niepodzielną całością i wychodzenie przed ich zakończeniem jest niewskazane z powodu możliwości wystąpienia niekorzystnych efektów zdrowotnych.
11. Ćwiczenia wykonuje się w ciszy, ewentualne pytania mogę dotyczyć jedynie wykonywanych ćwiczeń. Wyjątkiem są sytuacje wymienione w pkt. 9.
12. Instrukcji oraz pomocy przy wykonywaniu ćwiczeń udziela jedynie prowadząca zajęcia nauczycielka. Uczestnicy nie pomagają sobie nawzajem ani nie udzielają jakichkolwiek wskazówek innym uczestnikom zajęć, chyba, że nauczycielka ich o to poprosi.
13. Wstęp na zajęcia następuje za okazaniem ważnego karnetu przy wejściu na salę lub po opłaceniu pojedynczych zajęć.
14. Płatność za zajęcia za dany miesiąc (okres 30 dni) należy uiszczać przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia ćwiczeń.
Jeżeli uczestnik zaczyna zajęcia w środku danego miesiąca, to miesiąc (30 dni) liczony jest od daty rozpoczęcia zajęć. Zmiany opłat będą ogłaszane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.